Voor wie is "CSANI money transfers” bedoeld?

Als je bankrekeningen in tenminste twee landen hebt en goedkoper bedragen tussen deze rekeningen wilt overmaken, dan is „CSANI money transfers” precies iets voor jou. Het is veel goedkoper dan overschrijvingen met SWIFT zoals deze door banken gedaan worden. Als er daarnaast in jouw land of in het land van bestemming een geldbemiddelaar met ons samenwerkt die stortingen/uitbetalingen naar ons systeem met behulp van geldautomaten of kasloketten aanbiedt, dan “is alles in kannen en kruiken”.Hoe werkt het?

Als je bijvoorbeeld in Litouwen woont, daar een bankrekening hebt en van plan bent om bijvoorbeeld geld over te schrijven naar Vanuatu, waar je ook een bankrekening hebt, dan volstaat het als je het geld naar onze bankrekening overmaakt die zich ook in Litouwen bevindt en met behulp van het paneel dat zich in het tabblad “manage account” bevindt, kun je opdracht geven een uitbetaling naar een willekeurige rekening in Vanuatu te doen. Als je in een land woont waar tenminste één andere geldbemiddelaar met ons samenwerkt, dan kun je in plaats van je bankrekening van zijn diensten gebruik maken via een geldautomaat óf door geld te storten/op te nemen bij een van zijn kasloketten.
Op het gebied van geldtransfers werken wij samen met banken en exploitanten van self-service-kiosken en kasloketten die geldbemiddeling realiseren. Als voorbeeld: kiosken waar je geld op je rekening bij “CSANI money transfers” kunt storten of ervan kunt opnemen zijn in het kader van “CSANI money transfers” kiosken die gecontroleerd worden door de Poolse exploitant “MTKiosk.com”. De mogelijkheid om op je rekening te storten of er geld af te halen wordt ook op machines en kasloketten gerealiseerd door met ons samenwerkende geldbemiddelaars in de Republiek Georgië, Nederland, Frankrijk, Letland en de Tsjechische Republiek.Waar komt het idee vandaan?

“CSANI money transfers” is een nieuw product dat medio 2011 door CSANI.com op de markt gebracht is en dat geënt is op het voorbeeld van de marktleider op het gebied van financiële derivaten op de valutamarkt: “Oanda Corporation” (www.oanda.com) die al enige tijd geleden begonnen is het systeem “FX global transfers” aan te bieden.
CSANI.com is al enige jaren actief als makelaar van financiële derivaten op de valutamarkt en als gevolg van het provisievrije omwisselen van geldmiddelen van onze klanten terwijl zij hun uitbetalingen in andere valuta deden, dan de valuta van de middelen die zij op hun rekening hadden, merkten wij een stijging van het aantal investeringsrekeningen die niet gebruikt werden om nieuwe financiële instrumenten te verkrijgen, maar enkel en alleen om geld tussen hun bankrekeningen over te maken.
Om aan de behoefte van dit soort klanten tegemoet te komen, hebben wij dit deel van onze activiteiten geformaliseerd en bieden wij op het CSANI-platform de dienst “CSANI money transfers” apart aan. Voor onze klanten is dit voordelig, omdat bij ons nu ook staatsburgers van landen waarin er een verbod is op het investeren op buitenlandse markten rekeningen kunnen openen die voorheen bij ons geen rekeningen mochten openen. Als de activiteiten van deze personen uit juist zo´n jurisdictie zich beperken tot geldtransfers dan is het op deze wijze gebruikmaken van onze diensten volledig legaal.In welke valuta kun je storten, en in welke uitbetalen?

Wij verzorgen alle valuta die op de lijst naast het paneel “Current Exchange Rates” staan en vele andere valuta waarmee de met ons samenwerkende geldbemiddelaars werken. Over het algemeen betreft het alle valuta die in het systeem van Reuters Eikon (voorheen: X-tra) als bedragen in verhouding tot welke andere valuta dan ook genoteerd zijn. Wij accepteren stortingen op onze rekeningen in deze valuta en wij realiseren uitbetalingen eveneens in een van deze - door Reuters genoteerde - valuta.

Wij hanteren voor de ons gevoerde rekeningen niet zoiets als een “basisvaluta”. Je kunt je rekening met meerdere stortingen in verschillende valuta aanvullen en daarna bevinden er zich op jouw rekening meerdere saldi in de valuta´s zoals deze gestort werden. Als er een uitbetaling in een valuta plaatsvindt, dan wordt de uitbetaling van deze middelen volgens de INTERBANCAIRE middenkoers omgerekend. Dankzij dit beleid verliest de KLANT nooit aan het omwisselen en is er geen behoefte aan een zogenaamde “valuta van de rekening”. Voor het geval dat alleen een gedeelte van de middelen wordt uitbetaald die zich op de rekening bevinden, worden opeenvolgende middelen afhankelijk van de volgorde van storting omgewisseld. Als je bijvoorbeeld eerst 500 USD en daarna 100 GBP hebt gestort en daarna een uitbetaling wenst ter hoogte van 200 EUR, dan wordt voor de uitbetaling van dat bedrag een overeenkomstig bedrag in USD omgewisseld (afhankelijk van de actuele interbancaire middenkoers). Als je bovendien over een bepaald saldo in EUR zou beschikken, dan zou dit eerst dit saldo overeenkomstig verminderd worden met de door de gebruiker gewenste uitbetaling, en pas als er niet genoeg middelen in deze valuta zou zijn, zouden deze van de bovengenoemde 500 USD genomen worden.

De kiosken die op het gebied van het storten en uitbetalen met het CSANI-systeem samenwerken, werken over het algemeen uitsluitend met één valuta. Ook in de kiosken die door de Poolse exploitant MTKiosk worden onderhouden, kunnen stortingen op de rekeningen en de uitbetaling van middelen alleen in de lokale valuta (PLN) plaatsvinden.


De nieuwste versie van JAVA is vereist voor dit programma, en in jouw browser is hij niet geïnstalleerd.
KLIK HIER om de nieuwste versie van Java te installeren.

Hoe kan ik een rekening openen?

Om een rekening in het systeem “CSANI money transfers” te kunnen openen, dien je van het “manage account”-paneel van het volgende tabblad gebruik te maken. Je kunt kiezen voor een rekening die op traditionele wijze wordt geïdentificeerd door middel van login en wachtwoord óf heel comfortabel voor een rekening die geïdentificeerd wordt door het MAC-adres van de computer van waaruit je in de toekomst jouw rekening wilt bedienen. Tijdens het openen van de rekening ben je niet verplicht jouw persoonlijke gegevens eraan te koppelen. Deze gegevens worden er automatisch aangekoppeld op het moment dat de eerste bankoverschrijving naar één van jouw rekeningen wordt gedaan. Vanaf het moment van koppeling van de rekening aan jouw persoonlijke gegevens met behulp van het “manage account”-paneel óf vanaf het ogenblik waarop ze automatisch tijdens de boeking van de eerste bankoverschrijving worden gekoppeld, kunnen er geen stortingen op of uitbetalingen vanaf bankrekeningen worden gedaan die aan een andere persoon toebehoren als degene aan wie de rekening gekoppeld is. Het enige waaraan je moet denken als je op de bankrekening behorend bij CSANI stort, is dat je dit moet doen onder vermelding van je login - als jij je identificeert met login en wachtwoord (schrijf aub nooit het wachtwoord erbij) - óf het MAC-adres van jouw computer - als jij je op deze wijze identificeert. Gelet op het feit dat wij geen uitbetalingen doen op rekeningen die niet aan de rekeninghouder toebehoren, zijn rekeningen die geïdentificeerd worden met een MAC-adres een zeer veilige en gemakkelijke vorm van geldtransfer.Hoeveel kost het?

Over elke uitbetaling naar een willekeurige bankrekening rekenen wij een provisie ter hoogte van de tegenwaarde van 9 EUR ongeacht het overgeschreven bedrag. Wij rekenen geen provisie voor het omwisselen en voor deze omwisselingen hebben wij geen spread. Wat de provisie over stortingen of uitbetalingen betreft die gerealiseerd worden door met ons samenwerkende geldbemiddelaars, deze zijn vaak kosteloos,omdat wij de geldbemiddelaars betalen voor hun diensten.Wat is de verhouding tot de tot nu toe door CSANI aangeboden financiële instrumenten?

Wij doen ons uiterste best om ervoor te zorgen dat ondanks de invoering van “CSANI money transfers”, het investeren in financiële instrumenten net zo eenvoudig blijft als dat het was voor het invoeren van de mogelijkheid tot het doen van geldtransfers. Voor elke lopende rekening voor het realiseren van overschrijvingen wordt er een kasrekening gevoerd door CSANI voor het afhandelen van derivatentransacties.
Bij het opstarten van om het even welk investeringsplatform voor het doen van derivatentransacties op de valutamarkt wordt er automatisch een kasrekening geopend voor de afhandeling van deze transacties en hierop wordt het gehele beschikbare bedrag op de lopende rekening verzameld dat bedoeld is voor de realisering van geldtransfers in de valuta waarin de laatste operatieis gedaan op de lopende rekening van CSANI voor het realiseren van transfers. Als er op de lopende rekening nog geen enkele transactie gerealiseerd werd, dan is het basisbedrag op het opgestarte investeringsplatform de valuta die overeenkomt met de taalversie van het opgestarte investeringsplatform of met het land waartoe het IP-adres behoort, van waaruit de gebruiker zich inlogt. Vanwege een gebrek aan spread en provisie bij alle omwisselingen is het voeren van een lopende rekening en een kasrekening heel gemakkelijk voor klanten, omdat zij zich geen zorgen meer moeten maken over de wisselkosten en zij hoeven niet na te denken over de keuze voor een basisvaluta voor het investeringsplatform.
Voor het geval de gebruiker een uitbetaling van middelen van de “CSANI money transfers”-rekening wenst, dan worden alle middelen terug omgewisseld naar alle valuta waarin zij via “CSANI money transfers” werden gestort, maar als het verlies geleden tijdens het investeren in financiële derivaten groter is dan het saldo op de rekening in de valuta waarin de gebruiker de investering heeft gedaan, dan worden de middelen voor de dekking hiervan in dezelfde volgorde opgenomen als bij het dekken van uitbetalingen via “CSANI money transfers” zoals boven beschreven.... Maak gebruik van “CSANI money transfers” ...