Hieronder stellen wij een communicatiepaneel ter beschikking waarmee gebruikers direct met ons kunnen communiceren. Uit veiligheidsoverwegingen is het niet mogelijk opdrachten naar ons toe te sturen betreffende een concrete rekening per e-mail, omdat het niet veilig is gelet op het feit dat derden de mogelijkheid hebben deze gegevens te onderscheppen en de mogelijkheid hebben e-mails te sturen gebruikmakend van iemands e-mailadres (waartoe veel programmeurs in staat zijn). Om deze reden hebben wij dit paneel ter beschikking gesteld voor onze gebruikers zodat zij hun opdrachten kunnen versturen gebruikmakend van de allerbeste op dit moment bestaande methodes voor de versleuteling van informatie.

Na gekozen te hebben voor “set account holder details” (of “create account” met de aangevinkte optie “also set account holder details”), “request account statement”, “request withdraw” en “other” sturen wij binnen 24 uur op een door hem aangegeven e-mailadres (als hij dit aangegeven heeft) een antwoord, bij andere opdrachten sturen wij een antwoord naar het e-mailadres uitsluitend als dat noodzakelijk is. Let wel: het resultaat van een aanvraag van een “account statement” of informatie over de status van de afhandeling van de uitbetaling sturen wij naar een door de gebruiker aangegeven e-mailadres binnen 24 uur nadat de aanvraag is ingediend. WIJ STUREN NOOIT AUTOMATISCHE E-MAILS Wij kunnen zulke e-mails niet uitstaan, daarom versturen wij ze zelf ook niet.

Vragen die geen betrekking hebben op concrete rekeningen gelieve te richten aan het adres: csani@csani.com

De nieuwste versie van JAVA is vereist voor dit programma, en in jouw browser is hij niet geïnstalleerd.
KLIK HIER om de nieuwste versie van Java te installeren.
In het kader van het project “CSANI.com” wordt Dinamic Derivatives LTD financieel ondersteund (op het gebied van stortingen en uitbetalingen) door de dochtervennootschap “CSANI INVEST AND TRADE LIMITED” geregistreerd in de Republiek der Seychellen met bankrekeningen in de Republiek Litouwen. Stortingen dienen gedaan te worden op de volgende rekening:

CSANI INVEST AND TRADE LIMITED
Suite 15 1st Fl. Oliaji Trade Center Francis Rachel Str.1004 Mahe Seychelles
account number: 154467957 "Snoras Bank" Lithuania
IBAN: LT74 0075 8001 5446 7957
Bank swift code: SNORLT22
en via de volgende geldbemiddelaars:

adress of general office:
A. Vivulskio Str. 7, LT-03221 Vilnius, Lithuania
AB bankas SNORAS Vilnius Branch:
A. Vivulskio 7/6, LT-03221 Vilnius, Lithuania
bank telephone:
+ 370 5 232 7193
Gelieve eraan te denken dat de naam van de opdrachtgever van de overschrijving gelijk moet zijn met de naam van de houder van de rekening. Als aan de rekening nog niet de naam van de houder gekoppeld is, dan zal op het moment dat wij de middelen ontvangen deze naam automatisch gelijkgesteld met de naam aangegeven als opdrachtgever van de overschrijving.
In de mededeling bij de overschrijving dient de login vermeldt te worden, als de middelen worden gestort op een rekening van het type “login-wachtwoord” of het MAC-adres van je computer - als de middelen op een “MAC”-rekening gestort worden. Als de mogelijkheid er is, vermeldt dan tevens in de mededeling bij de overschrijving de volledige naam van de rekeninghouder zodat voor het geval er fouten staan in de login/het MAC-adres jouw overschrijving desondanks juist geboekt kan worden.