Dla kogo adresowana jest usługa "CSANI money transfers"

Jeżeli masz rachunki bankowe w co najmniej dwóch krajach i chciałbyś tanio przetransferować środki między tymi rachunkami, to usługa „CSANI money transfers” jest właśnie dla Ciebie. Jest dużo tańsza niż konkurencyjne przelewy SWIFT realizowane przez banki. Jeżeli dodatkowo w Twoim kraju lub w kraju docelowym współpracuje z nami pośrednik pieniężny udostępniający wpłaty/wypłaty do naszego systemu za pomocą ATM-ów lub okienek kasowych, to "jesteś w domu".Jak to działa

Jeżeli mieszkasz na przykład na Litwie, masz tam konto bankowe i masz zamiar przetransferować środki pieniężne do na przykład Vanuatu, gdzie również posiadasz konto bankowe, to wystarczy, że wpłacisz środki na nasz rachunek bankowy znajdujący się na Litwie i za pomocą panelu znajdującego się w zakładce „manage account” zlecisz wypłatę na dowolne swoje konto w Vanuatu. Jeżeli znajdujesz się właśnie w kraju, w którym współpracuje z nami co najmniej jeden inny pośrednik pieniężny, to zamiast korzystać z rachunku bankowego możesz korzystać z jego usług, albo za pomocą ATM-u, albo wpłacając/wypłacając środki w udostępnianych przez niego okienkach kasowych.
W zakresie transferów pieniężnych współpracujemy z bankami oraz z operatorami samoobsługowych kiosków lub okienek kasowych realizujących pośrednictwo pieniężne. Dla przykładu: kioskami, w których możecie państwo wpłacić lub wypłacić środki na swój rachunek w usłudze „CSANI money transfers” są kioski kontrolowane przez Polskiego operatora „MTKiosk.com”. Możliwość zasilenia swojego rachunku oraz wypłacenia z niego środków realizowana jest również w urządzeniach oraz okienkach kasowych współpracujących z nami pośredników pieniężnych w Gruzińskiej Republice Federalnej, Holandii, Francji, Łotwie i Czeskiej Republice.Skąd ta idea

„CSANI money transfers” jest nowym produktem wprowadzonym przez CSANI.com w połowie 2011 roku wzorem lidera na rynku dostawców instrumentów pochodnych rynku walutowego: „Oanda Corporation” (www.oanda.com), u którego to w ofercie już jakiś czas temu pojawił się system „FX global transfers”.
CSANI.com od kilku już lat aktywnie działa jako broker instrumentów pochodnych rynku walutowego i wskutek bezprowizyjnego przewalutowywania środków pieniężnych naszych klientów podczas realizowania przez nich wypłat w innych walutach niż środki ulokowane na rachunku już jakiś czas temu zanotowaliśmy wzrost liczby rachunków inwestycyjnych wykorzystywanych docelowo nie – celem nabywania instrumentów finansowych, ale jedynie transferowania środków między swoimi rachunkami bankowymi.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom takich klientów sformalizowaliśmy ten obszar naszej działalności wyodrębniając w obrębie platformy CSANI usługę „CSANI money transfers”. Dla naszych klientów jest to o tyle korzystne, że teraz zakładać u nas rachunki mogą również obywatele krajów, w których funkcjonuje zakaz inwestowania na rynkach zagranicznych i którzy przedtem zakładać u nas rachunków nie mogli. Jeżeli tylko działalność osób ograniczonych taką właśnie jurysdykcją zawęża się do transferów pieniężnych to korzystanie w ten sposób z naszych usług jest dla nich w pełni legalne.W jakiej walucie można dokonywać wpłat, a w jakiej wypłat

Obsługujemy wszystkie waluty wylistowane obok w panelu „Current Exchange Rates” oraz wiele innych tych walut, w których pracują współpracujący z nami pośrednicy pieniężni. Generalnie są to wszystkie te waluty, których kwotowania notowane są w systemie Reuters Eikon (dawniej: X-tra) w odniesieniu do jakiejkolwiek innej waluty. Przyjmujemy wpłaty na nasze rachunki w tych właśnie walutach oraz realizujemy wypłaty również w każdej z tych - notowanych przez Reutersa walut.

Nie określamy dla prowadzonych przez nas rachunków pieniężnych czegoś takiego jak „waluta bazowa”. Możesz zasilić swój rachunek kilkoma wpłatami w różnych walutach i wtedy na twoim rachunku znajdować się będzie klika sald w walutach, w których nastąpiły wpłaty. W przypadku realizowania wypłaty na walutę, w której realizowana jest wypłata przeliczane są środki po kursach średnich MIĘDZYBANKOWYCH. Dzięki takiej polityce KLIENT nigdy nie traci na przewalutowaniu i nie ma potrzeby definiować czegoś takiego jak „waluta rachunku”. W przypadku realizowania wypłaty jedynie części środków znajdujących się na rachunku przewalutowywane są kolejno środki w zależności od kolejności ich wpłacania. Jeżeli na przykład wpłaciliśmy najpierw 500 USD, a później 100 GBP i następnie zażądaliśmy wypłaty w wysokości 200 EUR, to celem wypłacenia tej kwoty zostanie przewalutowana odpowiednia (zależna od aktualnego kursu średniego międzybankowego) kwota USD. Gdybyśmy posiadali ponadto niezerowe saldo w EUR, to najpierw to ono zostałoby pomniejszone stosownie o wymaganą przez użytkownika wypłatę, a dopiero w sytuacji niewystarczających środków w tej walucie byłyby one pobierane w wspomnianych wyżej 500 USD.

Kioski współpracujące w zakresie realizowania wpłat oraz wypłat z systemem CSANI najczęściej operują wyłącznie na jednej walucie. I tak w kioskach obsługiwanych przez polskiego operatora MTKiosk można zasilać rachunki oraz wypłacać środki jedynie w walucie lokalnej (PLN).


Prawidlowe dzialanie programu wymaga zainstalowania najnowszej wersji JAVA, a Twoja przegladarka nie ma jej zainstalowanej.
Jezeli chcesz teraz zainstalowac najnowsze oprogramowanie java kliknij tutaj.

Jak założyć rachunek

Aby założyć rachunek w obrębie systemu „CSANI money transfers” należy skorzystać z dostarczonego w zakładce obok panelu „manage account”. Możemy wybrać – albo konto identyfikowane w tradycyjny sposób – tj. przez parę login i hasło, albo bardzo wygodne konto identyfikowane przez adres MAC komputera, z którego mamy zamiar w przyszłości zarządzać naszym rachunkiem. Podczas zakładania konta nie mamy obowiązku przyporządkowywać mu naszych danych osobowych. Przyporządkują się one same w momencie zrealizowania pierwszego przelewu bankowego na którykolwiek nasz rachunek. Począwszy od momentu przyporządkowania rachunkowi naszych danych osobowych za pomocą panelu „manage account” lub od chwili kiedy przyporządkują się one same w momencie zaksięgowania pierwszego przelewu bankowego, od tego momentu nie jest możliwe realizowanie wpłat lub wypłat na rachunek bankowy należący do innej osoby jak ta, której przyporządkowany jest rachunek. Jedyne o czym należy pamiętać wykonując wpłatę na rachunek bankowy należący do CSANI to wpisanie w tytule przelewu naszego loginu – jeżeli identyfikujemy się przez parę login i hasło (prosimy o nie wpisywanie w tytułach przelewu hasła) lub adresu MAC naszego komputera – jeżeli identyfikujemy się w ten sposób. Z uwagi na fakt, że nie wykonujemy wypłat na rachunki nie należące do posiadacza konta konta identyfikowane przez MAC adress stanowią bardzo bezpieczną oraz wygodną formę transferu pieniędzy.Ile to kosztuje

Od każdej wypłaty na dowolne konto bankowe na świecie pobieramy prowizję w wysokości równowartości 9 EUR niezależnie od przelewanej kwoty. Nie pobieramy prowizji za przewalutowania oraz dla tych przewalutwań nie posiadamy spreadu. Jeżeli chodzi o prowizje od wpłat lub wypłat realizowanych przez współpracujących z nami pośredników pieniężnych, to najczęściej są one darmowe, bowiem za ich realizowanie płacimy pośrednikowi my.Jak się mają do tego instrumenty finansowe dotychczas oferowane przez CSANI

Staramy się, aby pomimo wprowadzenia usługi „CSANI money transfers” inwestowanie w instrumenty finansowe było w dalszym ciągu tak proste jak było przed wprowadzeniem usługi transferów pieniężnych. Z każdym rachunkiem bieżącym służącym do realizowania przekazów sprzężony jest gotowy do otwarcia prowadzony przez CSANI rachunek pieniężny służący do obsługi transakcji na instrumentach pochodnych.
Uruchamiając którąkolwiek platformę inwestycyjną służącą do zawierania transakcji na rynku pochodnych instrumentów rynku walutowego automatycznie otwierany jest rachunek pieniężny związany z obsługą tych instrumentów i na niego pobierana jest cała dostępna kwota z rachunku bieżącego służącego do realizowania transferów pieniężnych w walucie tej, w której została wykonana ostatnia operacja na koncie bieżącym CSANI służącym do realizowania transferów. Jeżeli na koncie bieżącym nie zrealizowano jeszcze ani jednej transakcji, to kwotą bazową w obrębie uruchomionej platformy inwestycyjnej jest waluta właściwa dla wersji językowej uruchomionej platformy inwestycyjnej lub kraju adresu IP, z którego loguje sie użytkownik. Wskutek braku spreadu i prowizji w wszelkich przewalutowaniach takie prowadzenie rachunku bieżącego oraz pieniężnego jest bardzo wygodne dla klientów, gdyż nie muszą się więcej zamartwiać kosztami związanymi z przewalutowaniami oraz zastanawiać się nad wyborem waluty bazowej dla platformy inwestycyjnej.
W przypadku zażądania przez użytkownika wypłaty środków z konta 'CSANI money transfers" środki spowrotem przewalutowywane są na wszystkie waluty, w których dokonywane były wpłaty w usłudze "CSANI money transfers", przy czym jeżeli strata podczas inwestowania w instrumenty finansowe przekroczyła saldo rachunku w walucie, w której użytkownik dokonywał inwestycji, to środki na jej pokrycie pobierane są w takiej kolejności, w jakiej pobierane są środki na pokrywanie wypłat w usłudze "CSANI money transfers" w sposób opisany powyżej.... Zapraszamy do korzystania z „CSANI money transfers” ...