Poniżej udostępniamy specjalny panel komunikacyjny przeznaczony do komunikowania się użytkowników bezpośrednio z nami. Ze względów bezpieczeństwa nie umożliwiamy wysyłania do nas żądań dotyczących skonkretyzowanego konta z poziomu adresu email, gdyż nie jest to bezpieczne z punktu widzenia możliwości przechwycenia tych danych prze osoby trzecie oraz możliwości wysłania wiadomości email podszywając się pod czyjś adres (co wielu programistów potrafi). Z tych powodów do przekazywania od użytkowników żądań udostępniamy niniejszy panel wykorzystujący najlepsze obecnie stosowane metody szyfrowania informacji.

Na żądania "set account holder details" (lub "create account" z zaznaczoną opcją "also set account holder details"), "request account statement", "request withdraw" oraz "other" odpowiadamy użytkownikowi w ciągu 24 h na zadeklarowany przez niego email (jeśli taki zadeklarował), w przypadku innych żądań wysyłamy odpowiedź na adres email wyłącznie jeśli jest to konieczne. Proszę mieć na uwadze, że wyniki zapytań o "account statement" lub informacje o postępie realizowania wypłaty wysyłamy na email zadeklarowany przez użytkownika w ciągu 24 h od momentu złożenia zapytania. NIGDY NIE WYSYŁAMY EMAILI AUTOMATYCZNYCH. Sami nie znosimy takich dostawać stąd sami też ich nie wysyłamy.

Zapytania nie dotyczące konkretnych rachunków prosimy kierować na adres: csani@csani.com

Prawidlowe dzialanie programu wymaga zainstalowania najnowszej wersji JAVA, a Twoja przegladarka nie ma jej zainstalowanej.
Jezeli chcesz teraz zainstalowac najnowsze oprogramowanie java kliknij tutaj.
Prosimy o dokonanie płatności na konto MTKiosk Financial Sp. z o.o. działającego jako pośrednik pieniężny

MTKiosk Financial Sp. z o.o.
Credit Agricole, numer konta: 21 1940 1076 3190 6652 0000 0000
Proszę pamiętac, że nazwa nadawcy przelewu musi być tożsama z nazwą posiadacza rachunku. Jeżeli do rachunku nie ma jeszcze przyporządkowanej nazwy jego posiadacza, to w chwili otrzymania przez nas środków nazwa ta zostanie automatycznie ustawiona na taką, jaka przypisana była polu nadawcy przelewu.
W tytule przelewu należy podać login, jeżeli środki wpłacamy na konto typu "login-hasło" lub mac adress swojego komputera – jeśli środki wpłacamy na konto typu "mac". Jeśli jest taka możliwość, to proszę również w tytule przelewu zawrzeć pełną nazwę posiadacza rachunku tak, aby w razie pomyłki w loginie/adresie mac Wasz przelew został mimo to poprawnie przyporządkowany.